Кодтау және декодтау

Кодтау - бұл қол жетімді әдісті қолдана отырып, деректерді басқа форматқа өзгерту процесі. Бұл түрлендірудің мақсаты - әр түрлі жүйелерде деректердің қол жетімділігін арттыру. Сондай-ақ, ол деректерді сақтау үшін қажет сақтау орнын азайту және әртүрлі арналар бойынша деректерді беру үшін қолданылады. Декодтау - кодталған ақпаратты бастапқы форматқа қайта айналдыратын кері кодтау процесі.

Кодтау дегеніміз не?

Деректерді көпшілікке қол жетімді әдісті қолдана отырып, әртүрлі жүйелер үшін қолдануға болатын пішімдерге түрлендіру кодтау деп аталады. Кодталған деректерді оңай өзгертуге болады. Көбінесе конверттелген формат кеңінен қолданылатын стандартты формат болып табылады. Мысалы, ASCII-де (ақпарат алмасудың американдық стандартты коды) таңбалар сандар көмегімен кодталады. 'A' 65 нөмірін, 'B' нөмірін 66 және т.б. қолдана отырып ұсынылған. Бұл сандар 'код' деп аталады. Сол сияқты таңбаларды кодтау үшін DBCS, EBCDIC, Unicode және т.б. сияқты кодтау жүйелері де қолданылады. Деректерді сығымдауды кодтау процесі ретінде қарастыруға болады. Деректерді тасымалдау кезінде кодтау әдістері де қолданылады. Мысалы, Binary Coded Decimal (BCD) кодтау жүйесі ондық санды білдіру үшін төрт бит қолданады, ал Манчестердің фазалық кодтауы (MPE) биттерді кодтау үшін Ethernet арқылы қолданылады. «Кодтау» термині цифрлық түрлендіруге ұқсас.

Декодтау дегеніміз не?

Декодтау - кодталған ақпаратты бастапқы форматына қайта айналдыратын кодтаудың кері процесі. Кодталған мәліметтерді стандартты әдістердің көмегімен оңай шешуге болады. Мысалы, екілік кодталған ондықты декодтау негіз-2 арифметикасында бірнеше қарапайым есептеулерді қажет етеді. ASCII мәндерін декодтау - бұл қарапайым процесс, өйткені таңбалар мен сандар арасында бір-бірден салыстыру бар. Декодтау термині сандықтан аналогтық түрлендіруге де қолданылады. Байланыс саласында декодтау дегеніміз - алынған хабарламаларды белгілі бір тілдің көмегімен жазылған хабарламаға түрлендіру процесі. Бұл процесс бұрын айтылған декодтау схемаларынан тура емес, өйткені байланыс үшін қолданылатын арналардағы шуылға байланысты хабарлама өзгеруі мүмкін. Шулы арналар арқылы жіберілетін хабарламаларды декодтау үшін идеалды байқағышты декодтау, максималды ықтимал декодтау, қашықтықтың минималды декодациясы және т.б. сияқты декодтау әдістері қолданылады.

Кодтау мен декодтаудың айырмашылығы неде?

Кодтау және декодтау - қарама-қарсы екі процесс. Кодтау әр түрлі жүйелердегі деректердің қол жетімділігін арттыру және сақтау үшін қажет кеңістікті азайту мақсатында жасалады, шифрлау кезінде шифрланған ақпаратты бастапқы пішіміне қайтарады. Кодтау жалпыға қол жетімді әдістердің көмегімен жасалады және оны оңай өзгертуге болады (шешіледі). Мысалы, ASCII кодтау - бұл таңбалар мен сандар арасындағы салыстыру. Сондықтан оны декодтау тікелей алға. Бірақ шулы арналар арқылы жіберілетін хабарламалардың шифрі тікелей алға жылжытылмайды, өйткені хабарлама шуылға ауысуы мүмкін. Мұндай жағдайларда декодтау хабарламадағы шу әсерін сүзгілеу үшін қолданылатын күрделі әдістерді қамтиды.